websitetemplate.org - australiana
Velkommen til vores sommerhus
 
 

Velkommen til vores sommerhus

Områdets grundejerforening er nu på nettet

Og hvor ligger så Thyholm.

Som det kan ses er Thyholm beliggende mellem Region Midtjylland og Thy. Trods navnet, og skønt forbindelsen til Thy foregår via en jernbane- og vejdæmning med lidt sand og jordaflejring er Thyholm knyttet til Region Midtjylland, hvor forbindelsen går over vand og Oddesundbroen.

Ved kommunesammenlægningerne i 2007 blev det derfor også besluttet at Thyholm Kommune (ca 3500 indbyggere) skulle tilknyttes den fremtidige Struer Kommune, hvilket på en måde er ret heldigt fordi Thyholmerne på denne måde måske kommer lidt tættere på sygehuse og momsregnskaber, end hvis man var blevet tilknyttet Region Nordjyllands administration i Ålborg.

Konkret er Thyholmerne stadig Thyholmere.

Min egen tilknytning, se det historiske tilbageblik

vi ses igen  og igen på grunden